dhammapada reflections - srpski


Stihovi koje koristimo u ovim dvonedeljnim refleksijama preuzeti su iz knjižice "Dhammapada za kontemplaciju" (5. izdanje), Aruna Publications (2017).  Više doslovna tumačenja teksta potražite u nekim drugim prevodima.


PUN MESEC - Nije lako – 2. oktobar 2020.

Nije lako onima sa savešću,
koji skromno žive,
čistoga uma i u osami,
dosledni vrlini, na Istinu motreći.

Dhammapada, 245

Ako pročitamo ove Budine stihove i osetimo olakšanje, razlog može biti u tome što smo makar na trenutak napustili ideju da bi uvek trebalo da se osećamo opušteno i srećni. Kada je u pitanju Dhamma, osećaćemo se istinski opušteni samo kada smo završili svoj posao i postali oslobođeni svake navike vezivanja. Kada pogledamo ovaj svet i vidimo kako nekada ljudska bića postupaju, razumljivo je da osetimo tugu. Vrlo je verovatno da na očigledno pomanjkanje integriteta, skromnosti i sposobnosti rasuđivanja naša prirodna senzitivnost reaguje osećanjem razočarenja: sigurno da možemo da uradimo mnogo bolje od toga. Osećati tugu, ali se ne izgubiti u njoj, slično je kao da se ogrejemo vatrom, a da nas ona ne opeče. Sve dok ne osetimo tu tugu, nećemo biti u stanju da osetimo saosećanje.

Sa dobrim željama
ađan Munindo


PUN MESEC - Dokončanje - 2. septembar 2020.

Kroz mnoge živote lutah
tražeći bezuspešno
graditelja doma ovoga
što uzrok patnje mi bi.
Bolno je zaista preporađanje.
O graditelju, najzad te opazih!
Nikad više kuću ovu graditi nećeš!
Svaki ti oslonac nestade,
slomljen je noseći stub.
Sve moje žudnje ugašene su,
srce mi sa neuslovljenim jedno postade.

Dhammapada, 153-4

Ko je taj graditelj kuće kojeg Buda smatra odgovornim za svoju patnju? To je nerazumevanje, izvor svih navika rastresenosti: sve one priče koje neprekidno sami sebi pričamo i fantazije za koje smo naučili da ih ne dovodimo u pitanje. Važno je uočiti da Buda ovde nije rekao kako je krivac za njegovu patnju bio ubijen; on jednostavno kaže: "Najzad te opazih!" To viđenje bilo je dovoljno da okonča uzroke patnje. Bilo bi mudro da sledimo njegov primer i vežbamo sebe da samo "vidimo", što znači da razumemo taj proces kojim vezivanje postaje patnja. Neophodno je da vežbamo pažnju i imamo na umu da sva iskustva nastaju i nestaju unutar tog polja svesnosti u kojem nema "ja". Upravo ta svesnost koja je čista spoznaja, lišena ega, predstavlja naše utočište u Budi.

Sa dobrim željama
ađan Munindo


PUN MESEC - Posledice - 4. august 2020.

Čak i oni koji učine zlo
mogu doživeti radost,
sve dotle dok njihova nedela
ne stignu za naplatu.
Ali kada plodovi
takvih postupaka sazreju,
bolne posledice
izbeći se ne mogu.

Dhammapada, 119

Možda volimo da mislimo kako možemo da se izvučemo bez posledica iz nečega što jeste pogrešno, samo ako niko drugi ništa ne zna o tome. Međutim, mi smo ti koji znamo; i isto tako znamo da mi znamo. Tako smo prinuđeni da živimo sa time iz dana u dana, do kraja života. Moramo biti spremni na to da ćemo se sećati svakog svog namerno učinjenog postupka. Kada jednom to počnemo da cenimo, tada ćemo možda uvideti da mudar pristup životu znači pokušati da činimo samo ono čega želimo da se sećamo. Ali ako smo već nakupili sećanja koja nas ispunjavaju kajanjem, razumimo da su upravo to kajanje i stid deo isceljenja. Takva patnja jeste poruka koja nas poziva da je pogledamo i prihvatimo, kako bi nas podučila da ubuduće budemo pažljiviji.

Sa dobrim željama
ađan Munindo


PUN MESEC - Pogled na ovaj svet - nedelja, 5. jul 2020.

Pogledaj ovaj svet,
nalik raskošnoj kraljevskoj kočiji,
opčinjeni tom vizijom, neznalice propadaju,
dok za znalce vezivanja nema.

Dhammapada, 171

Buda nas ohrabruje da osmotrimo svet u kojem živimo i ne budemo njime zavedeni, da vidimo iza onoga što je tek pojavno. Kada razmišljamo o nizu izazova sa kojima treba da se suočimo, mudro je obratiti pažnju na način na koji vidimo stvari, a ne samo na njihovu spoljašnjost. Svakako da fotografija suncem obasjane plaže, sa belim peskom i palmama, jeste privlačna, ali možda ipak ne bi trebalo da zaboravimo na komarce ili meduze. Sve dok svesnost ne postane izvežbana, to što vidimo biće donekle iskrivljeno. Naime, skloni smo da vidimo samo ono što želimo da vidimo, a ne ono što zaista jeste. I da ne zaboravimo, postoji razlika između pažljivog posmatranja i vezivanja. Mudri nisu prestali da vide lepotu u ovome svetu. Ali pošto se više ne vezuju, prestali su da tu lepotu kvare.

Sa dobrim željama
ađan Munindo


PUN MESEC - Ostati kod kuće - petak, 5. jun 2020.

Ne treba nekog smatrati vrednim poštovanja
na osnovu loze, porekla ili spoljašnjeg izgleda;
tek unutrašnja čistota i razumevanje istine
određuju nečiju vrednost.

Dhammapada, 393

Vrlo lako pripisujemo mnogo vrednosti spoljašnjem izgledu. Ali pošto je naš subjektivni doživljaj ove egzistencije unutrašnja stvar – mi ne živimo u spoljašnjem svetu, mi živimo "unutra" – svakako da bi naglasak trebalo da bude ka tome unutra. Naročito sada kada živimo pod ograničenjima, jasno nam je koliko teško može biti kada nam nije dopušeno da izađemo napolje. Šta ako te osećaje frustracije vidimo kao izraz onoga što je Buda nazivao "nekontrolisanim izlivima"? Sve dok srce nije svesno koliko je korisno "ostati kod kuće", naša pažnja će se nepromišljeno prelivati ka spolja, juriti za slikama, zvukovima, mirisima, ukusima itd.; dizati prašinu ovoga sveta. A kada tako slepo sledimo objekte čula, završimo sa očima punim te prašine. Mudri su naučili da ostati kod kuće, da budu svesnost, dakle da na svet gledaju jasnoćom razumevanja i osetljivošću saosećanja.

Sa dobrim željama
ađan Munindo


PUN MESEC – U traganju za zadovoljenošću - 6. maj 2020. – Vesakha puđa

Povređivati druga živa bića,
koja, slično nama, i sama sreću traže,
znači povređivati samoga sebe.

Dhammapada, 131

Ako govorimo o našem odnosu prema drugim bićima, prilično je očigledno šta znači živeti bez povređivanja. Ali šta to znači ako svoju pažnju okrenemo ka unutra? Šta znači živeti bez povređivanja u odnosu na sva ona "živa bića" koja nastanjuju naše unutrašnje svetove? Kako se prema njima odnosimo? Ako se osećamo sputanima zbog lošeg raspoloženja ili, što je još bolnije, preplavljeni intenzivnim negativnim emocijama, jesmo li u stanju da se sretnemo sa tim "bićima", istinski ih primimo takva kakva jesu i na taj način ih učinimo slobodnim?  Ili ih kritikujemo i borimo se sa njima, uvećavajući na taj način bol? Svako biće žudi da bude slobodno, uključujući i ona ružna, nepoželjna bića koja toliko dugo držimo u zatočeništvu.

S dobrim željama,
Ađan Munindo


PUN MESEC – Pogrešna gledišta - 7. april 2020


U ispravnom vide pogrešno,
a u pogrešnom vide ispravno.
Kad tako pogrešno vide stvari,
bića u mnoge nevolje srljaju.

Dhammapada, 318


Način na koji vidimo stvari definiše i to kako se prema njima odnosimo. Ako, na primer, ležanje na suncu smatramo prijatnim, tada ćemo možda sate i sate provesti napolju, upijajući toplinu. Međutim, ako saznamo da preterano izlaganje pogrešnoj vrsti ultraljubičastog zračenja sa sobom nosi povećan rizik od raka kože, veća je verovatnoća da ćemo sebe zaštiti od toga. I pored toga što nam je misao o ležanju na suncu i dalje privlačna. Na suptilnijem nivou, ako čvrsto držanje za misli koje u nama izazivaju ogorčenje smatramo na neki način korisnim, tada smo skloni da ostanemo njima zaokupljeni. Ako, pak, proučavamo Budinu pouku o putu svesnosti do tačke kada uviđamo da biti zarobljen ogorčenjem vodi do konfuzije i potištenosti, tada ćemo radije napustiti takvu negativnost. I u tom napuštanju ćemo možda pronaći novi nivo zadovoljenosti.


S dobrim željama

Ađan Munindo